El nostre projecte

Objectius

L’objectiu bàsic d’aquest recurs és oferir a l'alumnat la possibilitat de promocionar-se, tant a nivell personal i social com acadèmic i laboral. Estimulant l’autonomia dels alumnes es fomenta l’adopció d’un rol cada cop més actiu en la gestió i el control del seu propi aprenentatge i que disposin de les estratègies necessàries per a afrontar el seu pas a l'etapa adulta.

Metodologia

La nostra metodologia es basa en una acció formativa sistèmica, activa i integral. Treballem per projectes, amb grups reduïts, amb dinàmiques comunicatives i participatives per tal de poder oferir un acompanyament en tots els aspectes: emocials, acadèmics i laborals de l'alumnat.

L'Equip Educatiu

És un equip multidisciplinar format per professionals de diverses àrees relacionades amb l'entorn educatiu que està en constant procés de formació, amb una llarga experiència i esperit crític.