Taller

Taller

El taller és l’espai de la UEC on l’alumnat pren contacte directe amb el món dels oficis (com pot ser la fusteria, l'electricitat, etc.).En aquest espai aprenen a utilitzar diverses eines i el seu ús, tot des de la pràctica i la realització de treballs manuals.

És un espai creatiu i dinàmic on es treballa amb la fusta, el metall, la mecànica, l'electricitat, la pintura, etc... On l’aprenentatge tecnològic és sobretot pràctic, potenciat de la vessant artística de l’alumnat i on es fomenta el treball en equip.